e cua e bi gay ngang dot xong luong l1,l2 la tinh trang nt nao c? Có anh huong gi k ah

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận