Em chào bác si a!Bac tv giup em với phụ nữ mang thai co uống được sữa ong chúa k bác sĩ?em trễ kinh 5ngay thử que 2vach rồi a. Bác sĩ tv jup em nhé !em cảm ơn nhiều a

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận