Hỏi bác sĩ

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu và nêu rõ câu hỏi. Các thông tin về triệu chứng, thời gian phát bệnh, quá trình khám chữa trước đây (nếu có),... sẽ rất hữu ích cho bác sĩ. Bạn cũng có thể theo dõi câu hỏi trong mục Hỏi đáp của tôi sau khi đăng nhập.

Bạn có thể viết tối đa 100 kí tự.