Con e bị bệnh teo cơ tủy.bị mất lúc 6 tháng,hiện tại muốn có e bé lành mạnh cần đến đâu để xét nghiệm,chi phí bao nhiêu.mong các bs tư vấn .e cm on nhiều,sđt 0944867185

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận