Mẹ của tôi bị xe đụng và lún đốt sống lưng, do kinh tế quá khó khăn, như vậy cách điều trị như thế nào để mẹ tôi giảm bệnh.

Bác sĩ BS Bùi Đức Nhiên Chính thức Nội dung chính thức từ bác sĩ hợp tác với ViCare

bạn có thể chụp phim Xquang gửi mình coi được không?

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận