Chào bs Em thi thoảng hay bị đau nhói lên óc. Trên đỉnh đầu. Ko biết bị sao nhỉ. Khám ơi đâu thì tốt?

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận