Đi khám uông thuốc kháng sinh gần 1 tháng nay mà ko thấy khỏi.

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận