cho em hỏi cơ thể 1 người trưởng thành cần ngủ bao nhiêu tiếng là đủ ? nếu giấc ngủ bị ngắt đoạn có sao ko? e cảm ơn

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận