Xin chào bác sĩ, em bị mâu thuẫn giữa tiềm thức và ý thức, em cứ thắc mắc vì sao mình không nghĩ nhưng vẫn làm được các việc như cử động tay chân, chạy bộ,... kiểu như vì sao em làm việc không cần suy nghĩ nhưng vẫn làm được như vậy, em không biết cách để ngừng tự hỏi bản thân và làm việc một cách bình thường ạ và em cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, suy nghĩ không tự phát ra được, muốn khóc nhưng không thể khóc.

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận