Em cháo bác sĩ Mong bác tư vấn giúp e với ạ Bé nhà em nay dc 4 tháng tuổi , hai hôm nay bé hay nhún vai vào chiều tối, bé còn hay bị giật mình Bác cho e hỏi bé như vậy là bé bị sao a Bé nhà em vẫn ăn ngủ bình thường Mong hồi âm từ bác Em cảm ơn

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận