tay tôi bị đau cơ ngón tay. cứ ngủ dậy là ko ruỗi ngón tay ra được.

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận