Bác sĩ cho hỏi triệu chứng đau lưng như thế này thì có nguy cơ gì? ngồi lâu khu vực thắt lưng, tê, mỏi, đau cứng đứng dậy ko thẳng đc, nhiều khi đau có cảm giác buồn nôn, sáng dậy lưng bị cứng đơ...

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận