Ung thư có yếu tố di truyền ko?

Ung thư có yếu tố di truyền ko?

Đặt câu hỏi miễn phí
Thưa bác sĩ, bệnh ung thư có yếu tố di truyền không ? Nếu có thì thường ở những bệnh ung thư nào? Làm cách nào để phòng ngừa các bệnh này?
Cảm ơn Đã cảm ơn
0 người đã cảm ơn bài viết

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận