năm nay con học lớp 10 con hay bị đau đầu mất tập trung và tim đập nhanh khó thở trong lúc học, với con luôn nghĩ đến việc tự tử giờ con không biết phải làm sao

năm nay con học lớp 10 con hay bị đau đầu mất tập trung và tim đập nhanh khó thở trong lúc học, với con luôn nghĩ đến việc tự tử giờ con không biết phải làm sao

Đặt câu hỏi miễn phí
năm nay con học lớp 10 con hay bị đau đầu mất tập trung và tim đập nhanh khó thở trong lúc học, với con luôn nghĩ đến việc tự tử giờ con không biết phải làm sao
Cảm ơn Đã cảm ơn
0 người đã cảm ơn bài viết

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận