Làm sao để bia rượu thuốc lá mà không ung thư?

Làm sao để bia rượu thuốc lá mà không ung thư?

Đặt câu hỏi miễn phí
Tôi đang uống khá nhiều rượu và hút thuốc lá cũng nhiều. Có thuốc gì phòng bệnh để tôi vẫn có thể dùng bia rượu, thuốc lá mà không bị ung thư không?
Cảm ơn Đã cảm ơn
0 người đã cảm ơn bài viết

Bác sĩ BS Phạm Thị Ngọc Mai Chính thức Nội dung chính thức từ bác sĩ hợp tác với ViCare

Khám bệnh

Nếu bạn sợ ung thư thì không nên uống bia rượu thuốc lá, nếu không sợ thì tiếp tục uống. Bệnh tật phát sinh để kìm hãm con người khỏi những thói xấu, đó là quy luật rồi
Trả lời
Cảm ơn Đã cảm ơn
0 người đã cảm ơn bài viết

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận