Khám lưỡi
Cho em hỏi lưỡi em bị trắng và một chỗ bị đỏ đau là bị gì ạ
Cảm ơn Đã cảm ơn
0 người đã cảm ơn bài viết

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận