E chào BS .cho e hỏi giọng nói của e khoảng 1năm nay bị đuối hơi,mất sức,hụt hơi khi nói là bệnh ji

E chào BS .cho e hỏi giọng nói của e khoảng 1năm nay bị đuối hơi,mất sức,hụt hơi khi nói là bệnh ji

Đặt câu hỏi miễn phí

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận