Da em bị nám hai bên má và râu .có cách gì chữa khỏi ko bác sĩ ơi

Da em bị nám hai bên má và râu .có cách gì chữa khỏi ko bác sĩ ơi

Đặt câu hỏi miễn phí

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận