con bị lỡ miệng
con bị lỡ miệng mà không đau , con bị lỡ cả trên và dưới luôn , cho hỏi con bị gì ạ
Cảm ơn Đã cảm ơn
0 người đã cảm ơn bài viết

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận