Cháu bị loạn thị viễn
Cháu bị loạn thị viễn chau khám ở HP rồi bs bảo bị nặng cháu 6 tuổi. Xin hỏi bách sĩ cháu lên HN khám thì vào phòng khám nào tầng mấy thưa bác sĩ.
Cảm ơn Đã cảm ơn
0 người đã cảm ơn bài viết

Bạn có thể khám tầng 8 nhà E bệnh viện mắt trung ương Hoạch trung tâm thị giác trường Đại học y Hà nội số 1 tôn thất tùng Cảm ơn bạn

Cảm ơn Đã cảm ơn
0 người đã cảm ơn bài viết

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận