Bé 7 tuổi bị khán tiếng 6 tháng rồi thì bị sai ko ?

Bé 7 tuổi bị khán tiếng 6 tháng rồi thì bị sai ko ?

Đặt câu hỏi miễn phí
Chào bs Bé nhà 7 tuổi bị khàn tiếng 6 tháng mà đi khám bv nhi đồng nội soi họng thì bs nói ko sao. Giờ 6 tháng rồi mà chua khỏi lên làm gì ?
Cảm ơn Đã cảm ơn
0 người đã cảm ơn bài viết

Bạn Cần Đăng Nhập đễ Bình Luận