Ask doctor free




Specialities

Workplace

Chuyên khám và điều trị các bệnh tiêu hóa tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng

Experience

Chuyên khám và điều trị các bệnh tiêu hóa tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng

Training process

  • Đại học y dược Huế

Price

5000 Vnd/Minute

Recent activities of Bác sĩ, Thạc sĩ Tô Thị Tình

Comment on the doctor Bác sĩ, Thạc sĩ Tô Thị Tình

You have used a doctor's service Bác sĩ, Thạc sĩ Tô Thị Tình? Share your feelings with the community.

If you have questions about health and expertise, please go to the page Ask doctor for free advice.