Ask doctor free
Specialities

Workplace

 • Nhà sáng lập trung tâm Anh Ngữ PES EDU
 • Tư vấn tâm lý học kết hợp với sự thấu cảm sâu sắc tâm lý phụ nữ và tuổi teen
 • Định hướng nghề nghiệp & Khám phá đam mê tại các trường
 • Đọc vị và xoay chuyển người đối diện
 • Giảng viên giảng dạy kĩ năng mềm và tư duy phản biện tại các doanh nghiệp tập đoàn
 • Giảng viên đào tạo ngôn ngữ (Anh, Trung, Nhật)

Experience

 • Tốt nghiệp thạc sỹ Tâm Lý Học tại British Columbia Canada (2016-2019)
 • Tốt nghiệp Cử Nhân Tâm Lý Giáo Dục Trẻ Em (2012-2016)
 • Tốt nghiệp thạc sỹ Tâm Lý Học tại British Columbia Canada (2016-2019)
 • Tốt nghiệp Cử Nhân Tâm Lý Giáo Dục Trẻ Em(2012-2016)

Training process

 • Nhà sáng lập trung tâm Anh Ngữ PES EDU
 • Tư vấn tâm lý học kết hợp với sự thấu cảm sâu sắc tâm lý phụ nữ và tuổi teen
 • Định hướng nghề nghiệp & Khám phá đam mê tại các trường
 • Đọc vị và xoay chuyển người đối diện
 • Giảng viên giảng dạy kĩ năng mềm và tư duy phản biện tại các doanh nghiệp tập đoàn
 • Giảng viên đào tạo ngôn ngữ (Anh, Trung, Nhật)

Price

5000 Vnd/Minute

Recent activities of Ms. Vivian Nguyen

Comment on the doctor Ms. Vivian Nguyen

You have used a doctor's service Ms. Vivian Nguyen? Share your feelings with the community.

If you have questions about health and expertise, please go to the page Ask doctor for free advice.