Ask doctor free
Specialities

Workplace

 • Năm 2018 Lưu Kỳ Hương trở thành thực tập sinh của chuyên gia tư vấn tình cảm Tuấn Lê - một trong những người tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực này. Khóa học kéo dài 2 năm với chứng chỉ tốt nghiệp Relationship Coach cấp bởi Tuấn Lê
 • Năm 2019 cô cùng 3 chuyên gia tư vấn tâm lý khác lập nên nhóm Better Me Việt Nam để tạo điều kiện đem đến cho nhiều phụ nữ Việt Nam những kiến thức hẹn hò và hôn nhân
 • Tháng 3 năm 2020 cô nhận được 2 chứng chỉ hoàn thành các khóa học

Experience

 • Năm 2018 Lưu Kỳ Hương trở thành thực tập sinh của chuyên gia tư vấn tình cảm Tuấn Lê - một trong những người tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực này. Khóa học kéo dài 2 năm với chứng chỉ tốt nghiệp Relationship Coach cấp bởi Tuấn Lê
 • Năm 2019 cô cùng 3 chuyên gia tư vấn tâm lý khác lập nên nhóm Better Me Việt Nam để tạo điều kiện đem đến cho nhiều phụ nữ Việt Nam những kiến thức hẹn hò và hôn nhân
 • Tháng 3 năm 2020 cô nhận được 2 chứng chỉ hoàn thành các khóa học khác trong lĩnh vực tư vấn các mối quan hệ và nghệ thuật tình dục: "Relationship Coaching: the best tools for relationships" của chuyên gia tư vấn hôn nhân quốc tế Peggy Guglielmino "Tantra Mastery: Conscious Love & Sex, Massages, Techniques" của chuyên gia tình dục quốc tế Adelka Skotak
 • Hiện tại cô cùng với công ty truyền thông của mình là Love Media vẫn thường xuyên đem đến cho nhiều người những sản phẩm chất lượng về tư vấn tình cảm, hôn nhân và gia đình
 • Cũng trong năm 2020 Lưu Kỳ Hương đã xuất bản "Sổ tay Quý Cô" và nhận được rất nhiều sự ủng hộ, yêu mến và đặt mua từ những người được cô tư vấn cũng như những người biết đến tài năng tư vấn tình cảm của Kỳ Hương.
 • Dự định trong cuối năm 2020 của Lưu Kỳ Hương là cho ra các khóa học online và xuất bản cuốn sách của riêng cô về hẹn hò, hôn nhân và tình dục

Training process

 • Năm 2018 Lưu Kỳ Hương trở thành thực tập sinh của chuyên gia tư vấn tình cảm Tuấn Lê - một trong những người tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực này. Khóa học kéo dài 2 năm với chứng chỉ tốt nghiệp Relationship Coach cấp bởi Tuấn Lê
 • Năm 2019 cô cùng 3 chuyên gia tư vấn tâm lý khác lập nên nhóm Better Me Việt Nam để tạo điều kiện đem đến cho nhiều phụ nữ Việt Nam những kiến thức hẹn hò và hôn nhân
 • Tháng 3 năm 2020 cô nhận được 2 chứng chỉ hoàn thành các khóa học khác trong lĩnh vực tư vấn các mối quan hệ và nghệ thuật tình dục: "Relationship Coaching: the best tools for relationships" của chuyên gia tư vấn hôn nhân quốc tế Peggy Guglielmino "Tantra Mastery: Conscious Love & Sex, Massages, Techniques" của chuyên gia tình dục quốc tế Adelka Skotak
 • Hiện tại cô cùng với công ty truyền thông của mình là Love Media vẫn thường xuyên đem đến cho nhiều người những sản phẩm chất lượng về tư vấn tình cảm, hôn nhân và gia đình
 • Cũng trong năm 2020 Lưu Kỳ Hương đã xuất bản "Sổ tay Quý Cô" và nhận được rất nhiều sự ủng hộ, yêu mến và đặt mua từ những người được cô tư vấn cũng như những người biết đến tài năng tư vấn tình cảm của Kỳ Hương.
 • Dự định trong cuối năm 2020 của Lưu Kỳ Hương là cho ra các khóa học online và xuất bản cuốn sách của riêng cô về hẹn hò, hôn nhân và tình dục

Price

5000 Vnd/Minute

Recent activities of Chuyên Gia Tâm lý Lưu Kỳ Hương

Comment on the doctor Chuyên Gia Tâm lý Lưu Kỳ Hương

You have used a doctor's service Chuyên Gia Tâm lý Lưu Kỳ Hương? Share your feelings with the community.

If you have questions about health and expertise, please go to the page Ask doctor for free advice.