Ask doctor free
Workplace

Khoa khám bệnh- Bệnh viện Tim Mạch Thành Phố Cần Thơ.

Experience

Chuyên khoa: Nội tim mạch- Nội cơ xương khớp - Lão Khoa tại Khoa khám bệnh- Bệnh viện Tim Mạch Thành Phố Cần Thơ. Tốt nghiệp: đại học y dược Cần Thơ năm 2012, Tốt nghiệp Thạc sĩ trường đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Training process

Tốt nghiệp: đại học y dược Cần Thơ năm 2012, Tốt nghiệp Thạc sĩ trường đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Price

5000 Vnd/Minute

Recent activities of Bác sĩ, Thạc sĩ Dương Bửu Lộc

Comment on the doctor Bác sĩ, Thạc sĩ Dương Bửu Lộc

You have used a doctor's service Bác sĩ, Thạc sĩ Dương Bửu Lộc? Share your feelings with the community.

If you have questions about health and expertise, please go to the page Ask doctor for free advice.