Ask doctor freeAbstract disease Sụp mí mắt do tuổi già

Sụp mi là tình trạng bờ mi trên và da mi bị sa trễ xuống dưới mức bình thường. Sụp mi do tuổi tác là một yếu tố của quá trình lão hóa do gia mất tính đàn hồi và không phải là bệnh.

Triệu chứng

Sụp mi mắt, da mi trên da trễ xuống tạo cho mi trên có nhiều nếp mi.

Chẩn đoán

  • Hỏi bệnh sử và khám thực thể.

  • Chụp cắt lớp vi tính (CT Scan) hoặc chụp cộng hưởng từ não có thể được thực hiện để loại trừ nguyên nhân khác của sụp mi.

Disease overview Sụp mí mắt do tuổi già

Cure

Questions related to the disease Sụp mí mắt do tuổi già