Ask doctor freeAbstract disease Lạm dụng thuốc

Là tình trạng lạm dụng các loại thuốc theo toa. Rối loạn này có thể xảy ra do cố ý hoặc vô tình.

Triệu chứng

Các triệu chứng phụ thuộc vào loại thuốc bị lạm dụng.

Chẩn đoán

  • Hỏi bệnh sử và khám thực thể.

  • Xét nghiệm độc tính trong nước tiểu hoặc huyết thanh.

  • Các xét nghiệm bổ sung có thể được yêu cầu.

Điều trị

  • Loại bỏ các loại thuốc bị lạm dụng và điều trị tình trạng phơi nhiễm thuốc quá mức.

  • Điều trị triệu chứng.

  • Liệu pháp tâm lý và tư vấn để ngăn chặn hiện tượng tái sử dụng.

Disease overview Lạm dụng thuốc

Cure

Questions related to the disease Lạm dụng thuốc