Ask doctor freeAbstract disease Kiến cắn

Các tên gọi khác của bệnh này:

  • Paederus fuscipes

Vết kiến cắn có thể gây kích ứng tại chỗ, ngứa, và phản ứng dị ứng.

Triệu chứng

Ngứa và sưng tại chỗ bị kiến cắn.

Chẩn đoán

Hỏi bệnh sử và khám thực thể.

Điều trị

Điều trị bao gồm thuốc kháng Histamin cho triệu chứng ngứa, chườm lạnh và thuốc kháng viêm không Steroid/NSAIDs (Ibuprofen/Motrin hoặc Advil, Naproxen/Naprosyn hoặc Aleve), Acetaminophen (Tylenol).

Disease overview Kiến cắn

Cure

Questions related to the disease Kiến cắn