Ask doctor freeAbstract disease Dị vật trong âm đạo

Sự xuất hiện dị vật trong âm đạo có thể do vô tình hay cố ý, nếu không được loại bỏ, chúng có thể gây nhiễm trùng và làm tổn thương thành âm đạo.

Triệu chứng

Tiết dịch âm đạo, dịch tiết có mùi hôi, chảy máu âm đạo, viên mạn tính trong âm đạo.

Chẩn đoán

Hỏi bệnh sử và khám thực thể.

Điều trị

Điều trị bao gồm việc loại bỏ dị vật. Kháng sinh được dùng cho nhiễm trùng.

Disease overview Dị vật trong âm đạo

Cure

Questions related to the disease Dị vật trong âm đạo