Bác sĩ Bác sĩ CK1 Tạ Duy Thuận

Bác sĩ CK1 Tạ Duy Thuận Chính thức Nội dung trang này được trực tiếp quản lý bởi Bác sĩ Bác sĩ CK1 Tạ Duy Thuận

Nơi công tác của Bác sĩ CK1 Tạ Duy Thuận

Phòng khám đa khoa Hùng Vương

Kinh nghiệm

  • Răng hàm mặt tại Phòng khám đa khoa Hùng Vương

Quá trình đào tạo

  • ĐHY Hải Phòng

Hoạt động gần đây của Bác sĩ CK1 Tạ Duy Thuận

Nhận xét về bác sĩ Bác sĩ CK1 Tạ Duy Thuận

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Bác sĩ CK1 Tạ Duy Thuận? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.

Đặt khám với Bác sĩ CK1 Tạ Duy Thuận

Chọn phòng khám và giờ bạn muốn đặt khám từ lịch dưới đây. Để được tư vấn chọn phòng khám, bạn có thể chat với chúng tôi trên trang web này hoặc gọi điện cho chúng tôi theo số 0393.167.234.