Hot line / Zalo hỗ trợ kết nối với
Tăng Hà Nam Anh
Link tải app để Chat trực tiếp với bác sĩ:

Chuyên khoa

Nơi công tác

Kinh nghiệm

Giá theo thời gian tư vấn

1000 Vnđ/Phút

Thời gian liên hệ bác sĩ

Nhận xét về bác sĩ Tăng Hà Nam Anh

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Tăng Hà Nam Anh? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.