Nơi công tác

Kinh nghiệm

Giá theo thời gian tư vấn

1000 Vnđ/Phút

Hoạt động gần đây của Nguyễn Trương Minh Thế

Nhận xét về bác sĩ Nguyễn Trương Minh Thế

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Nguyễn Trương Minh Thế ? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.