Bác sĩ • CK1 tâm thần, bệnh viện tâm thần Khánh Hòa, TN sau đại học,Đại học y dược TP HCM
  Địa chỉ: Khánh Hòa

  Nơi công tác: Bệnh viện tâm thần Khánh Hòa

  Giờ làm việc: 24h/7

 • Bác sĩ Lê Xuân Hùng .Giảng viên tại Trường CĐ Y Tế Khánh Hòa. Bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa chuyên khoa CĐHA. Từng học tại Đại Học Y Dược Huế. Giờ rảnh : Khách cần gọi là có BS Bác sĩ Lê Xuân Hùng .Giảng viên tại Trường CĐ Y Tế Khánh Hòa. Bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa chuyên khoa CĐHA. Từng học tại Đại Học Y Dược Huế. Xem tiếp
  Địa chỉ: Khánh Hòa

  Nơi công tác: Giảng viên tại Trường CĐ Y Tế Khánh Hòa

  Giờ làm việc: 24h/7