Hot line / Zalo hỗ trợ kết nối với
Trương Quang Tuyết
Liên hệ: 0393 167 234
Link tải app để Chat trực tiếp với bác sĩ:

Dịch vụ

Nơi công tác

Kinh nghiệm

  • Học viện Quân Y
  • Health Family

  • Phòng khám Vật lý trị liệu - Bác sĩ Trương Quang Tuyết

Giá theo thời gian tư vấn

1000 Vnđ/Phút

Thời gian liên hệ bác sĩ

Nhận xét về bác sĩ Trương Quang Tuyết

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Trương Quang Tuyết ? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.