Hot line / Zalo hỗ trợ kết nối với
BÁC SỸ VŨ XUÂN TÂN
Liên hệ: 0393 167 234
Link tải app để Chat trực tiếp với bác sĩ:

Nơi công tác

Kinh nghiệm

  • NĂM TỐT NGHIỆP BS: 2001/ KINH NGHIỆM 17 NĂM

Quá trình đào tạo

  • CÔNG TÁC: BỆNH VIỆN HOÀN HẢO

Giá theo thời gian tư vấn

1000 Vnđ/Phút

Thời gian liên hệ bác sĩ

Nhận xét về bác sĩ BÁC SỸ VŨ XUÂN TÂN

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ BÁC SỸ VŨ XUÂN TÂN? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.