Hot line / Zalo hỗ trợ kết nối với
Bác sĩ Phạm Hoàng Minh Nhựt
Liên hệ: 0393 167 234
Link tải app để Chat trực tiếp với bác sĩ:

Dịch vụ

Nơi công tác

Kinh nghiệm

  • Bệnh viện Columbia Asia, thành phố Hồ Chí Minh
  • khoa Y dược học của Bệnh viện Thống Nhất - TP.HCM

Quá trình đào tạo

  • Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh (1992-1998)

Giá theo thời gian tư vấn

1000 Vnđ/Phút

Thời gian liên hệ bác sĩ

Nhận xét về bác sĩ Bác sĩ Phạm Hoàng Minh Nhựt

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Bác sĩ Phạm Hoàng Minh Nhựt? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.