Hot line / Zalo hỗ trợ kết nối với
PGS, TS, BS Đặng Hồng Hoa
Liên hệ: 0393 167 234
Link tải app để Chat trực tiếp với bác sĩ:

Nơi công tác

Trưởng Khoa Khớp, Bv E Hà Nội

Kinh nghiệm

  • Trưởng Khoa Khớp, Bv E Hà Nội

Quá trình đào tạo

  • Đại học y Hà nội

Giá theo thời gian tư vấn

1000 Vnđ/Phút

Thời gian liên hệ bác sĩ

từ 7h đến 9h tối

Nhận xét về bác sĩ PGS, TS, BS Đặng Hồng Hoa

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ PGS, TS, BS Đặng Hồng Hoa? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.