Hot line / Zalo hỗ trợ kết nối với
Nguyễn Thị Hồng Khang
Liên hệ: 0393 167 234
Link tải app để Chat trực tiếp với bác sĩ:

Dịch vụ

Nơi công tác

Kinh nghiệm

  • Bệnh Viện An Bình HCM

Quá trình đào tạo

  • Đại học Phạm Ngọc Thạch

Giá theo thời gian tư vấn

1000 Vnđ/Phút

Thời gian liên hệ bác sĩ

Nhận xét về bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Khang

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Khang? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.