Chuyên khoa

Nơi công tác

Trưởng Khoa Ung thư tại bệnh viện TENON (Paris)

Kinh nghiệm

  • Kinh nghiệm chuyên môn: Trưởng Khoa Ung thư tại bệnh viện TENON (Paris) Trưởng khoa Ung thư Bệnh viện Saint Antoine Giáo sư giảng dạy tại Đại học Paris VI (Pierre et Marie Curie)

Quá trình đào tạo

    • Trưởng Khoa Ung thư tại bệnh viện TENON (Paris)
    • Trưởng khoa Ung thư Bệnh viện Saint Antoine
    • Giáo sư giảng dạy tại Đại học Paris VI (Pierre et Marie Curie)

Giá theo thời gian tư vấn

1000 Vnđ/Phút

Hoạt động gần đây của GIÁO SƯ THIERRY ANDRE

Nhận xét về bác sĩ GIÁO SƯ THIERRY ANDRE

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ GIÁO SƯ THIERRY ANDRE ? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.