Hot line / Zalo hỗ trợ kết nối với
GIÁO SƯ ALEXANDRE CARPENTIER
Liên hệ: 0393 167 234
Link tải app để Chat trực tiếp với bác sĩ:

Chuyên khoa

Nơi công tác

Khoa Y, Bệnh viện Pitié Salpêtrière

Kinh nghiệm

  • Trưởng Clinic các Bệnh viện tại Paris
  • Điều hành các nhóm nghiên cứu y khoa tại Đại học PARIS VII
  • Bác sĩ giải phẫu thần kinh tại các bệnh viện ở Paris./li>
  • Tham gia 7 nghiên cứu khoa học lớn với các phòng thí nghiệm y sinhlớn
  • Tham gia 6 nghiên cứu công nghiệp với 2 tập đoàn quốc tế.
  • 15 phát minh sáng chế trong đó 10 phát minh được cấp bằng cho ngành công nghiệp. Hơn 50 bài báo khoa học được đăng tải trong đó 35 bài đăng tải trên tạp chí khoa học thế giới. Hơn 60 bài phát biểu tại các hội nghị khoa học trong đó có 25 hội nghị khoa học quốc tế.

Quá trình đào tạo

  • Khoa Y, Bệnh viện Pitié Salpêtrière
  • Bằng về sinh học, y sinh, Đại học PARIS VI
  • Giảng dạy tại Trường Y Đại học Harvard
  • Luận án tiến sĩ Y khoa, Bệnh viện Pitié-Salpêtrière, Đại học UMPC PARIS VI
  • Thạc sĩ về khoa học giải phẫu, Đại học Paris XI
  • Thạc sĩ về giải phẫu thần kinh, Đại học UPMC PARIS VI
  • Bằng về xạ phẫu đích chức năng và điều trị, Đại học UPMC PARIS VI
  • Nghiên cứu sau tiến sĩ, Đại học Yale
  • GLuận án về Khoa học thần kinh, Đại học UPMC PARIS VI

Giá theo thời gian tư vấn

5,000 Vnđ/Phút

Thời gian liên hệ bác sĩ

24h/7

Nhận xét về bác sĩ GIÁO SƯ ALEXANDRE CARPENTIER

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ GIÁO SƯ ALEXANDRE CARPENTIER? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.