Chuyên khoa

Nơi công tác

Kailash cancer Hospital

Kinh nghiệm

  • 10 experience in Consultant Radiation Oncologist at Kailash cancer Hospital

Quá trình đào tạo

  • S.C.B. Medical College, Cuttack

Giá theo thời gian tư vấn

1000 Vnđ/Phút

Hoạt động gần đây của Dr.Guru Prasad Mohanty

Nhận xét về bác sĩ Dr.Guru Prasad Mohanty

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Dr.Guru Prasad Mohanty? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.