Chuyên khoa

Nơi công tác

Baskent University

Kinh nghiệm

  • 10 years experience in Vascular Surgeon

Quá trình đào tạo

  • Baskent University

Giá theo thời gian tư vấn

1000 Vnđ/Phút

Hoạt động gần đây của Doctor ilker Zan

Nhận xét về bác sĩ Doctor ilker Zan

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Doctor ilker Zan? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.