Hot line / Zalo hỗ trợ kết nối với
Chuyên gia Tâm lý Phạm Thị Tươi
Liên hệ: 0393 167 234
Link tải app để Chat trực tiếp với bác sĩ:

Chuyên khoa

Nơi công tác

Nơi công tác: Nguyên trưởng phòng Giáo dục - Tư vấn, Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội Hải Phòng

Kinh nghiệm

  • Thạc sĩ Tâm lí học trẻ em và thanh thiếu niên do Đại học Toulouse Le Mirail, Pháp đào tạo

Quá trình đào tạo

  • Thạc sĩ Tâm lí học trẻ em và thanh thiếu niên do Đại học Toulouse Le Mirail, Pháp đào tạo

Giá theo thời gian tư vấn

5,000 Vnđ/Phút

Thời gian liên hệ bác sĩ

24h/7

Nhận xét về bác sĩ Chuyên gia Tâm lý Phạm Thị Tươi

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Chuyên gia Tâm lý Phạm Thị Tươi? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.