Chuyên khoa

Nơi công tác

giám đốc Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học Tâm lý Hồn Việt

Kinh nghiệm

  • hơn 30 năm kinh nghiệm tư vấn tâm lý. giám đốc Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học Tâm lý Hồn Việt

Quá trình đào tạo

  • Đại học xã hội nhân văn HCM

Giá theo thời gian tư vấn

15000 Vnđ/Phút

Hoạt động gần đây của Chuyên gia Tâm lý Nguyễn Thị Tâm

Nhận xét về bác sĩ Chuyên gia Tâm lý Nguyễn Thị Tâm

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Chuyên gia Tâm lý Nguyễn Thị Tâm? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.