Hot line / Zalo hỗ trợ kết nối với
Bác sĩ, Thạc Sĩ Trần Quang Trung
Liên hệ: 0393 167 234
Link tải app để Chat trực tiếp với bác sĩ:

Nơi công tác

Hiện đang là Nghiên cứu sinh TS tại BV ĐH Greifswald , CHLB Đức.

Kinh nghiệm

Nội tiêu hóa gan mật, nội soi chẩn đoán và can thiệp, chuyên sâu mảng can thiệp điều trị ung thư sớm và đang nghiên cứu sâu bệnh lí tụy. Hiện đang là Nghiên cứu sinh TS tại BV ĐH Greifswald , CHLB Đức. Tốt nghiệp ĐH Y Dược Huế.

Quá trình đào tạo

Hiện đang là Nghiên cứu sinh TS tại BV ĐH Greifswald , CHLB Đức. Tốt nghiệp ĐH Y Dược Huế.

Giá theo thời gian tư vấn

5,000 Vnđ/Phút

Thời gian liên hệ bác sĩ

Thường từ 20h-24h Đức (sau VN 6h)

Nhận xét về bác sĩ Bác sĩ, Thạc Sĩ Trần Quang Trung

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Bác sĩ, Thạc Sĩ Trần Quang Trung? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.