Chuyên khoa

Nơi công tác

Giám đốc trung tâm tư vấn tâm lý 247

Kinh nghiệm

  • + Giám đốc trung tâm tư vấn tâm lý 247 + Chuyên gia tâm lý (Trình độ Đại học)

Quá trình đào tạo

  • Khoa Tâm Lý – Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn

Giá theo thời gian tư vấn

10000 Vnđ/Phút

Hoạt động gần đây của BS Tâm lý Lê Văn Thắng

Nhận xét về bác sĩ BS Tâm lý Lê Văn Thắng

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ BS Tâm lý Lê Văn Thắng? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.