Hot line / Zalo hỗ trợ kết nối với
Bác sĩ, Thạc Sĩ Nguyễn Văn Bằng
Liên hệ: 0393 167 234
Link tải app để Chat trực tiếp với bác sĩ:

Chuyên khoa

Nơi công tác

Bệnh Viện Đa Khoa Gia Đình Đà Nẵng

Kinh nghiệm

Thạc sĩ ung thư tuyến giáp tại Đại học Asan Medical Center - Seoul, South Korea. hiện đang công tại Bệnh Viện Đa Khoa Gia Đình Đà Nẵng

Quá trình đào tạo

Đại học y dược huế và Asan Medical Center - Seoul, South Korea

Giá theo thời gian tư vấn

5,000 Vnđ/Phút

Thời gian liên hệ bác sĩ

7h đến 19h

Nhận xét về bác sĩ Bác sĩ, Thạc Sĩ Nguyễn Văn Bằng

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Bác sĩ, Thạc Sĩ Nguyễn Văn Bằng? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.