Hot line / Zalo hỗ trợ kết nối với
Bác sĩ Ck2, Thạc Sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương
Liên hệ: 0393 167 234
Link tải app để Chat trực tiếp với bác sĩ:

Nơi công tác

Nguyên Trưởng khoa GMHS bệnh viện TW Huế

Kinh nghiệm

Bác sĩ , Thạc Sĩ Ngoại tổng quát. BsCKII GM Hồi sức. Nguyên Trưởng khoa GMHS bệnh viện TW Huế . Chuyên viên Dinh Dưỡng

Quá trình đào tạo

Đại học y Huế

Giá theo thời gian tư vấn

5,000 Vnđ/Phút

Thời gian liên hệ bác sĩ

10h_12h và từ 15h_18h

Nhận xét về bác sĩ Bác sĩ Ck2, Thạc Sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Bác sĩ Ck2, Thạc Sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.