Nơi công tác

Bệnh viện giao thông vẫn tải

Kinh nghiệm

  • Bệnh viện giao thông vẫn tải

Quá trình đào tạo

  • Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Giá theo thời gian tư vấn

5000 Vnđ/Phút

Hoạt động gần đây của BS Nguyễn Nhật Linh

Nhận xét về bác sĩ BS Nguyễn Nhật Linh

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ BS Nguyễn Nhật Linh? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.