Hot line / Zalo hỗ trợ kết nối với
Ms. Vivian Nguyen
Liên hệ: 0393 167 234
Link tải app để Chat trực tiếp với bác sĩ:

Chuyên khoa

Nơi công tác

 • Nhà sáng lập trung tâm Anh Ngữ PES EDU
 • Tư vấn tâm lý học kết hợp với sự thấu cảm sâu sắc tâm lý phụ nữ và tuổi teen
 • Định hướng nghề nghiệp & Khám phá đam mê tại các trường
 • Đọc vị và xoay chuyển người đối diện
 • Giảng viên giảng dạy kĩ năng mềm và tư duy phản biện tại các doanh nghiệp tập đoàn
 • Giảng viên đào tạo ngôn ngữ (Anh, Trung, Nhật)

Kinh nghiệm

 • Tốt nghiệp thạc sỹ Tâm Lý Học tại British Columbia Canada (2016-2019)
 • Tốt nghiệp Cử Nhân Tâm Lý Giáo Dục Trẻ Em (2012-2016)
 • Tốt nghiệp thạc sỹ Tâm Lý Học tại British Columbia Canada (2016-2019)
 • Tốt nghiệp Cử Nhân Tâm Lý Giáo Dục Trẻ Em(2012-2016)

Quá trình đào tạo

 • Nhà sáng lập trung tâm Anh Ngữ PES EDU
 • Tư vấn tâm lý học kết hợp với sự thấu cảm sâu sắc tâm lý phụ nữ và tuổi teen
 • Định hướng nghề nghiệp & Khám phá đam mê tại các trường
 • Đọc vị và xoay chuyển người đối diện
 • Giảng viên giảng dạy kĩ năng mềm và tư duy phản biện tại các doanh nghiệp tập đoàn
 • Giảng viên đào tạo ngôn ngữ (Anh, Trung, Nhật)

Giá theo thời gian tư vấn

5,000 Vnđ/Phút

Thời gian liên hệ bác sĩ

24h/7

Nhận xét về bác sĩ Ms. Vivian Nguyen

Bạn đã sử dụng dịch vụ của bác sĩ Ms. Vivian Nguyen? Hãy chia sẻ cảm nhận của bạn với cộng đồng.

Nếu bạn có câu hỏi về sức khỏe và chuyên môn, vui lòng chuyển sang trang Hỏi Bác sĩ để được tư vấn miễn phí.